Podsumowanie akcji „Bezpieczna jesień”

Partnerzy akacji: DBK – serwis, BMW, PZU, Giełda eventów Cel szkolenia: W zakresie części teoretycznej: Podniesie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na drodze wynikającej z uzyskania wiedzy w zakresie aktualnych przepisów czasu pracy, ustawy o transporcie drogowym. W zakresie części praktycznej: Doskonalenie techniki jazdy. Podnoszenie bezpieczeństwa na drodze. Uświadomienie sobie znaczenia stanu technicznego pojazdu w kontekście bezpieczeństwa [...]