Pojazdy uprzywilejowane

Dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz tych przewożących wartości pieniężne przewiduje się dwustopniowe kursy:

 • podstawowy – odbywany przez uzyskaniem zezwolenia,
 • uzupełniający – konieczny w przypadku rozszerzenia uprawnień.
informacje

Osobno prowadzone są kursy dla prawa jazdy kategorii:

 • A1, A2, A
 • B1, B, B+E
 • C1, C1+E, C, C+E
 • D1, D1+E, D, D+E.

Kurs podstawowy obejmuje:

 • 24 godziny zajęć (6 godzin teoretycznych i 18 praktycznych) dla kategorii A1A2 i A,
 • 14 godzin zajęć (6 godzin teoretycznych i 8 praktycznych) dla kategorii B1B i B+EC1C1+EC i C+E
  lub D1D1+ED i D+E.

Kurs uzupełniający obejmuje:

 • co najmniej 11 godzinny zajęć (3 godziny teoretycznych i 8 praktycznych) przy rozszerzeniu kategorii A1A2 i A
  o kategorie: B1B i B+E,C1C1+EC i C+E lub D1, D1+ED i D+E,
 • co najmniej 21 godzin zajęć (3 godziny teoretycznych i 18 praktycznych) przy rozszerzeniu kategorii B1B i B+EC1C1+EC i C+E lub D1, D1+ED i D+E o kategorie: A1A2 i A,
 • co najmniej 11 godzinny zajęć (3 godziny teoretycznych i 8 praktycznych) przy rozszerzeniu kategorii B1B i B+EC1C1+EC i C+E lub D1D1+ED i D+E o kategorie: B1B i B+EC1C1+EC i C+E lub kategorie: D1D1+ED i D+E.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 111 ust. 1 (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. Zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

 

masz pytania?
Czym jest PKK?
Jak wykonać Badania Lekarskie
Czy muszę mieć zdjęcie?
Czy mogę mieć zajęcia on-line?
Czy mogę jeździć własnym autem?
Czy jazdy mogą być w nocy?
A co jeśli przyszedłem z polecenia?