Kurs kwalifikacji wstępnej do przewozu osób

Jako jedyni robimy zajęcia na żywo (bez żadnego learning-u). Omawiamy jak się zachować podczas kontroli drogowej, jak uniknąć karty? To jest ważne zarówno dla kierowców jak i przedsiębiorców bo tylko dzięki umiejętnemu zachowaniu kierowcy podczas kontroli właściciel firmy transportowej ma szansę uniknąć kary finansowej.

I to nas wyróżnia!!!

Zajęcia

Zajęcia prowadzi osobiście współwłaściciel OSK KULKA dr Maciej Kulka,

posiadacz Międzynarodowego Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, który zajmuje się rozliczaniem czasu pracy kierowców, naliczaniem wynagrodzeń za czas pracy kierowców a także jest biegłym sądowym.

Ważne informacje

Na naszych zajęciach dowiesz się ostatecznie czy musisz mieć tzw. „urlopówkę” czy nie?
Dowiesz się o zmianach w przepisach czasu pracy a także otrzymasz aktualne akty prawne w wersji elektronicznej tak abyś był na bieżąco a nie koniecznie polegał na tzw. uniwersytecie parkingowym.

Jako jedyni posiadamy w Lublinie walizkę do nauki obsługi tachografu cyfrowego Siemens VDO na której będziesz mógł bezstresowo poćwiczyć wpisy manualne wydruki, itp.

SZKOLENIE W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KATEGORII D:

Kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii D uzyskali po dniu 10 września 2008ri nie mają ukończonych 23 lat muszą wziąć udział w szkoleniu w ramach kwalifikacji wstępnej. Obejmuje ono 280 godzin zajęć, kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym w siedzibie OSK KULKA.Celem szkolenia jest przekazanie wiadomości, umiejętności a także nauczenie zachowań umożliwiających bezpieczne kierowanie pojazdem kategorii D oraz przygotowanie do zdania egzaminu państwowego, uprawniającego do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.

etapy KURSU
1.

195 godzin

2.

65 godzin

3.

16 godzin

4.

4 godziny

SZKOLENIE W RAMACH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ DLA PRAWA JAZDY KATEGORII D OBEJMUJE:

  • Część teoretyczną: 260 godzin zegarowych wykładów (60 minut). Zajęcia odbywają się w siedzibie OSK KULKA przy ul. Hutniczej 30 w Lublinie w bogato wyposażonych i klimatyzowanych salach wykładowych.
  • Część praktyczną: 20 godzin zegarowych (60 minut), w tym minimum 2 godziny na własnym  na symulatorze zajęć w warunkach specjalnych prowadzonych przez instruktorów techniki jazdy.
szczegóły

SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM:

Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:
a) test podstawowy 20 pytań
b) test specjalistyczny 10 pytań

Osobie szkolonej która uzyskała pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.
Osoba która uzyskała negatywny wynik testu, może przystępować do kolejnych testów organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła kwalifikację wstępną.

W CENIE KURSU ZAWIERA SIĘ:

  • Część teoretyczna szkolenia (260 godzin)
  • Część praktyczna szkolenia (20 godzinw tym minimum 2 godziny na własnym  na symulatorze zajęć w warunkach specjalnych prowadzonych przez instruktorów techniki jazdy.
  • Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych, które kursant otrzymuje na własność.
  • Nauka na ekskluzywnym pojeździe MAN TGM w najbogatszej opcji wyposażenia. Nasz pojazd ma odłączany system ESP oraz ABS, spełnia wszystkie warunki zgodnie z ustawą. Dodatkowo nauczysz się obsługi windy załadunkowej.
  • Doskonała kadra dydaktyczna. Gwarantujemy najlepszych wykładowców i instruktorów. Są cierpliwi, wyrozumiali, mają wieloletnie doświadczenie w szkoleniu osób.

CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM.

Zapisy na kursy odbywają się w siedzibie OSK Kulka. Więcej informacji o kursach można uzyskać telefonicznie: 81 749 60 80

masz pytania?
Czym jest PKK?
Jak wykonać Badania Lekarskie
Czy muszę mieć zdjęcie?
Czy mogę mieć zajęcia on-line?
Czy mogę jeździć własnym autem?
Czy jazdy mogą być w nocy?
A co jeśli przyszedłem z polecenia?