Prawo jazdy kat. A uprawnia do kierowania:

– motocyklem,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do prowadzenia pojazdów kategorii A wynosi 24 lata.

Informacje podstawowe do kursu prawa jazdy kat. A:

W kursie 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne), 20 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe), materiały szkoleniowe, egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny.

Krok po kroku, czyli co należy zrobić, aby sprawnie rozpocząć szkolenie:

 1. Badania lekarskie- odbywają się  w każdy wtorek i czwartek od godz. 13:00 do 14:00. Cena badań: 200 zł.
 2. PKK – w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę udają się Państwo do swojego Wydziału Komunikacji, w zależności od miejsca zameldowania będzie to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe (w Wydziale Komunikacji złożyć należy orzeczenie lekarskie oraz jedno zdjęcie).
 3. Zajęcia praktyczne- zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się dopiero po zrealizowaniu wszystkich zajęć teoretycznych. Aby usprawnić proces szkolenia należy zgłosić się do biura już przed 3 wykładem (jazdy rozpisujemy każdego dnia do godz.17:00). Zajęcia rozpisywane są adekwatnie do wpłaty. Pierwsza minimalna wpłata to 300zł. Jeździmy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00.

* za niestawienie się na umówione godziny jazd bądź odwołanie ich w dniu, w którym mają się odbyć, obowiązuje opłata w wysokości 50% wartości jazd; jazdy odwołane przełożone zostają na inny termin.

CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.

Kategoria AM  uprawnia do kierowania:

– motorowerem,
– czterokołowcem lekkim.

Minimalny wiek wymagany do kierowania dla tej kategorii wynosi 14 lat.

Informacje podstawowe do kursu prawa jazdy kat. AM:

W kursie 10 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne), 10 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe), materiały szkoleniowe, egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny.

Krok po kroku, czyli co należy zrobić, aby sprawnie rozpocząć szkolenie:

 1. Badania lekarskie- odbywają się  w każdy wtorek i czwartek od godz. 13:00 do 14:00. Cena badań: 200 zł.
 2. PKK – w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę udają się Państwo do swojego Wydziału Komunikacji, w zależności od miejsca zameldowania będzie to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe (w Wydziale Komunikacji złożyć należy orzeczenie lekarskie oraz jedno zdjęcie).
 3. Zajęcia praktyczne- zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się dopiero po zrealizowaniu wszystkich zajęć teoretycznych. Aby usprawnić proces szkolenia należy zgłosić się do biura już przed 3 wykładem (jazdy rozpisujemy każdego dnia do godz.17:00). Zajęcia rozpisywane są adekwatnie do wpłaty. Pierwsza minimalna wpłata to 300zł. Jeździmy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00.

* za niestawienie się na umówione godziny jazd bądź odwołanie ich w dniu, w którym mają się odbyć, obowiązuje opłata w wysokości 50% wartości jazd; jazdy odwołane przełożone zostają na inny termin.

CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania: – motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3 , mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, – motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, – pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM (tj. motorowerem oraz czterokołowce lekkim). Wymagany wiek do kierowania pojazdami  określonym do kategorii A1 prawa jazdy wynosi 16 lat.

Informacje podstawowe do kursu prawa jazdy kat. A1:

W kursie 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne), 20 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe), materiały szkoleniowe, egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny.Krok po kroku, czyli co należy zrobić, aby sprawnie rozpocząć szkolenie:

 1. Badania lekarskie- odbywają się  w każdy wtorek i czwartek od godz. 14:00 do 14:00. Cena badań: 200 zł.
 2. PKK – w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę udają się Państwo do swojego Wydziału Komunikacji, w zależności od miejsca zameldowania będzie to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe (w Wydziale Komunikacji złożyć należy orzeczenie lekarskie oraz jedno zdjęcie).
 3. Zajęcia praktyczne- zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się dopiero po zrealizowaniu wszystkich zajęć teoretycznych. Aby usprawnić proces szkolenia należy zgłosić się do biura juz przed 2 wykładem (jazdy rozpisujemy każdego dnia do godz.17:00). Zajęcia rozpisywane są adekwatnie do wpłaty. Pierwsza minimalna wpłata to 300zł. Jeździmy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00.

* za niestawienie się na umówione godziny jazd bądź odwołanie ich w dniu, w którym mają się odbyć, obowiązuje opłata w wysokości 50% wartości jazd; jazdy odwołane przełożone zostają na inny termin.
CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI!

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/ kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzania zmian w pojeździe o mocy przekarczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do prowadzenia pojazdów kategorii A2 wynosi 18 lat.

Informacje podstawowe do kursu prawa jazdy kat. A2:

W kursie 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne), 20 godzin zajęć praktycznych (godziny zegarowe), materiały szkoleniowe, egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny.

Krok po kroku, czyli co należy zrobić, aby sprawnie rozpocząć szkolenie:

 1. Badania lekarskie- odbywają się  w każdy wtorek i czwartek od godz. 13:00 do 14:00. Cena badań: 200 zł.
 2. PKK – w celu założenia Profilu Kandydata na Kierowcę udają się Państwo do swojego Wydziału Komunikacji, w zależności od miejsca zameldowania będzie to Urząd Miasta lub Starostwo Powiatowe (w Wydziale Komunikacji złożyć należy orzeczenie lekarskie oraz jedno zdjęcie).
 3. Zajęcia praktyczne- zajęcia praktyczne mogą rozpocząć się dopiero po zrealizowaniu wszystkich zajęć teoretycznych. Aby usprawnić proces szkolenia należy zgłosić się do biura juz przed 3 wykładem (jazdy rozpisujemy każdego dnia do godz.17:00). Zajęcia rozpisywane są adekwatnie do wpłaty. Pierwsza minimalna wpłata to 300zł. Jeździmy od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 18:00.

* za niestawienie się na umówione godziny jazd bądź odwołanie ich w dniu, w którym mają się odbyć, obowiązuje opłata w wysokości 50% wartości jazd; jazdy odwołane przełożone zostają na inny termin.

CENY PODLEGAJĄ NEGOCJACJI.

Prawo jazdy krok po kroku

Czyli jak zapisać się na kurs prawa jazdy i uzyskać dokument PKK

Wykonaj Badania Lekarskie

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy kandydat musi udać się do lekarza i wykonać badania które potwierdzą 100% zdolność do kierowania pojazdem w poszczególnej kategorii.

Badania lekarskie można wykonać bezpośrednio u nas.

Zrób zdjęcie

Kandydat na prawo jazdy jest zobowiązany do wykonania kolorowej, aktualnej z odkrytym lewym uchem fotografii o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm

Profil Kandydata na kierowcę

Czym jest PKK?

Elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. W dokumencie zawarte są dane osobowe kandydata ubiegającego się o prawo jazdy. Jest to niezbędny, bezpłatny dokument do przystąpienia na kurs prawa jazdy i egzaminu.

Krok po kroku jak uzyskać PKK:

Niezbędne dokumenty to: wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (PKK), dowód osobisty, fotografia 3,5 cm x 4,5 cm, zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania pojazdem.

Z kompletem dokumentów kandydat zgłasza się do Wydziału Komunikacji przypisanego pod względem miejsca zameldowania. Po złożeniu wniosku, kandydat otrzymuje swój numer PKK

Wybierz drogę dla siebie

WORD

Egzamin teoretyczny Państwowy
Możesz przygotować się do egzaminu samodzielnie.
E-Kurs
Samodzielne przygotowanie do egzaminu możesz odbyć jako wolny słuchacz albo uczestnik e-kursów.

OSK Kulka

Wykłady tradycyjne
Preferujesz tradycyjną formę kursu na prawo jazdy? Zapraszamy na wykłady tradycyjne w naszej siedzibie.
E-kursy
OSK Kulka udostępnia możliwość uczestniczenia w kursach teoretycznych w formie on-line. Nie chce Ci się wychodzić z domu? Nauczymy Cię on-line.

Pierwsza pomoc

Niezależnie od tego jaką formę kursu wybrałeś na początku, teraz wszyscy spotykamy się na praktycznym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy.

Jazda w praktyce

To jest ten czas, kiedy pokażemy Ci jak się jeździ w praktyce. Bezpiecznie i przyjemne zajęcia praktyczne przy całkowicie wyeliminowanym stresie. Prawda, że fajnie?

Egzamin wewnętrzny teoretyczny

Czas sprawdzić czy znasz już teorię ruchu drogowego. Do egzaminu wewnętrznego teoretycznego nie musza podchodzić kursanci, którzy mają już zaliczony egzamin teoretyczny państwowy.

Egzamin wewnętrzny praktyczny

Nadchodzi ten ekscytujący moment, kiedy pokażesz nam, że umiesz już jeździć. To już ostatni krok, przed egzaminem Państwowym. Do tego egzaminu podchodzą już wszyscy kursanci.

Egzamin państwowy teoretyczny

Gratulujemy zdania egzaminów wewnętrznych. Nadszedł ten moment, kiedy swoją wiedzę musisz udowodnić w WORDzie. Egzamin nie dotyczy osób, które zdały go jako pierwszy etap kursu.

Egzamin państwowy praktyczny

Nadszedł czas na zwykłą formalność, czyli zaprezentowanie egzaminatorowi z WORD jak dobrze znasz przepisy ruchu drogowego w praktyce. Od otrzymania wymarzonego „prawka” dzieli Cię już tylko godzina.
W przypadku skrzyni automatycznej egzamin zdajesz samochodem OSK KULKA.

Odbiór Prawa Jazdy
Uiszczenie opłaty

Czas odebrać swoje prawko. Teraz wystarczy uiścić opłatę za wydanie prawa jazdy i czekać, aż będzie gotowe do odbioru w Twoim Wydziale Komunikacji.

Kontakt

ul. Hutnicza 30

20-218 Lublin

81 749 60 80
kulka@kulka.pl

NIP 712 24 08 562
REGON 431016310
KONTO 65 12402513 1111 0000 3251 9013