Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz tych przewożących wartości pieniężne przewiduje się dwustopniowe kursy:

 • podstawowy – odbywany przez uzyskaniem zezwolenia,
 • uzupełniający – konieczny w przypadku rozszerzenia uprawnień.

Osobno prowadzone są kursy dla prawa jazdy kategorii:

 • A1, A2, A
 • B1, B, B+E
 • C1, C1+E, C, C+E
 • D1, D1+E, D, D+E.

Kurs podstawowy obejmuje:

 • 24 godziny zajęć (6 godzin teoretycznych i 18 praktycznych) dla kategorii A1, A2 i A,
 • 14 godzin zajęć (6 godzin teoretycznych i 8 praktycznych) dla kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E
  lub D1, D1+E, D i D+E.

Kurs uzupełniający obejmuje:

 • co najmniej 11 godzinny zajęć (3 godziny teoretycznych i 8 praktycznych) przy rozszerzeniu kategorii A1, A2 i A
  o kategorie: B1, B i B+E,C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E,
 • co najmniej 21 godzin zajęć (3 godziny teoretycznych i 18 praktycznych) przy rozszerzeniu kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E o kategorie: A1, A2 i A,
 • co najmniej 11 godzinny zajęć (3 godziny teoretycznych i 8 praktycznych) przy rozszerzeniu kategorii B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub D1, D1+E, D i D+E o kategorie: B1, B i B+E, C1, C1+E, C i C+E lub kategorie: D1, D1+E, D i D+E.


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, art. 111 ust. 1 (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. Zm.)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

Nasze pojazdy zużyły podczas szkolenia:

69’130

litrów paliwa

Nasz najstarszy kursant kategorii B

70 lat

zdał za 1 razem!

Podczas kursów prawa jazdy

Uczymy

Pierwszej pomocy

Kontakt

ul. Hutnicza 30

20-218 Lublin

81 749 60 80
kulka@kulka.pl

NIP 712 24 08 562
REGON 431016310
KONTO 65 12402513 1111 0000 3251 9013