Blog

Jazda na suwak – nowe prawo i co dalej?

25. 08. 2023
Jazda na suwak – nowe prawo i co dalej?

Z przerażeniem słucham dziennikarzy, którzy robią ludziom sieczkę w głowie twierdząc, że przy jeździe na suwak, pierwszeństwo będą miały pojazdy zjeżdżające ze skrajnych pasów na środkowy. Ale czy na pewno?

Po kolei. Co przeczytamy w nowych przepisach?

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Art. 22

4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, z wyjątkiem ust. 4a i 4b, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas ruchu z prawej strony.

4a. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy.

4b. W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach ruchu lub ich zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami ruchu znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasów ruchu umożliwić zmianę pasa ruchu jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej strony.

Dlaczego zaznaczyłem słowa: znacznego zmniejszenia prędkości? To bardzo ważne. Komenda Główna Policji wydała stanowisko z którego wynika, iż jeżeli ruch odbywa się płynnie np. z prędkością 40 km/h to tego przepisu się nie stosuje gdyż nie ma zjawiska znacznego zmniejszenia prędkości.

Zobaczcie także na użyte słowa „umożliwić zmianę”. Nie ma tam zapisu o którym mówią dziennikarze a mianowicie „ustąpić pierwszeństwa”.

Czy zatem „umożliwić zmianę” to, to samo co „ustąpić pierwszeństwa”? A jeżeli wg mnie ruch się odbywa płynnie i nie ustąpię pojazdowi jadącemu z prawej lub lewej strony i dojdzie do kolizji to czyja będzie wina?

No i się zacznie błoga interpretacja przepisów.

Dlaczego znowu tworzymy nie jednoznaczne prawo? By sądy miały co robić? A mało mają pracy?

Miało być dobrze a wyszło jak zwykle.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf

Kategorie

masz pytania?
Czym jest PKK?
Jak wykonać Badania Lekarskie
Czy muszę mieć zdjęcie?
Czy mogę mieć zajęcia on-line?
Czy mogę jeździć własnym autem?
Czy jazdy mogą być w nocy?
A co jeśli przyszedłem z polecenia?