Blog

Podsumowanie akcji „Bezpieczna jesień”

18. 08. 2023
Podsumowanie akcji „Bezpieczna jesień”

Partnerzy akacji: DBK – serwis, BMW, PZU, Giełda eventów

Cel szkolenia:

W zakresie części teoretycznej: Podniesie świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na drodze wynikającej z uzyskania wiedzy w zakresie aktualnych przepisów czasu pracy, ustawy o transporcie drogowym.

W zakresie części praktycznej: Doskonalenie techniki jazdy. Podnoszenie bezpieczeństwa na drodze. Uświadomienie sobie znaczenia stanu technicznego pojazdu w kontekście bezpieczeństwa drogowego.

22 października 2021 roku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli firm transportowych w zakresie czasu pracy kierowcy a także bezpiecznej jazdy pojazdem ciężarowym i osobowym w ekstremalnych warunkach drogowych.

Zajęcia odbywały się na ternie MOTO PARK UŁĘŻ.

Zdjęcie 1 - MOTO PARK UŁĘŻ

Zdjęcie 1 –  MOTO PARK UŁĘŻ

W szkoleniu uczestniczyło ok 50 osób.

W pierwszej części Maciej Kulka przedstawił zamiany w Ustawie o Transporcie Drogowym a także te wynikające z Pakietu Mobilności.

Zdjęcie 2 – Maciej Kulka

Szczegółowo omówiono proces legislacyjny w/w ustawy a także przedawniono działanie nowego systemu poboru opłat etoll.

Zdjęcie 3 – Maciej Kulka

Kolejnym prelegentem był przedstawiciel Marek Dunda firmy DBK, który przedstawił zakres kontraktów serwisowych w szczególności pod kątem bezpieczeństwa na drodze.

Zdjęcie 4 – Marek Dunda – GRUPA DBK

Podczas prezentacji uczestnicy szkolenia mogli także zapoznać się z przepisami na podstawie których istniej możliwość zmniejszenia lub odebrania licencji przewozowych. Przedstawiono także przykładowe rażące naruszenia wynikające ze złego stanu technicznego pojazdu.

Następnie Marcin Kulka jako przedstawiciel firmy PAG przedstawił zasady doboru ubezpieczeń w firmie PZU. Omówił także działanie polis OCP, OCZ i AC w kontekście firm transportowych.

Zdjęcie 5 – Marcin Kulka

Ostatnim prelegentem był przedstawiciel firmy BMW BEST AUTO, który omówił zasady funkcjonowania nowoczesnych systemów wspomagających bezpieczeństwo.

Zdjęcie 6 – BMW BEST AUTO

Przedstawił także sytuację związaną z terminami dostawy nowych pojazdów wynikającą z zakłócenia łańcucha dostaw wynikających z pandemii COVID-19.

Po części teoretycznej nastąpiła przerwa obiadowa po której uczestnicy szkolenia rozpoczęli zajęcia praktyczne na płycie poślizgowej.

Zdjęcie 7 – Przerwa obiadowa

Do dyspozycji osób szkolonych BMW BEST AUTO przygotowało 3 nowe modele BMW w tym jeden pojazd hybrydowy.

Zdjęcie 8 – auta treningowe

Uczestnicy mogli także przejechać się pod czujnym okiem instruktora techniki jazdy pojazdem ciężarowym marki DAF.

Zdjęcie 9 – auto treningowe

W czasie gdy jedni jeździli to drudzy mogli zapoznać się ze stoiskiem serwisowym przygotowanym przez firmę DBK.

Zdjęcie 10 – stoisko DBK

Podczas z zajęć doskonalenia techniki jazdy kierowcy mogli zapoznać się z poślizgiem podsterownym i nadsterownym. Naocznie przekonali się co w praktyce oznacza określenie „10 km mniej ratuje życie”.

Zdjęcie 11 – BMW w poślizgu

Uczestnicy szkolenia mogli także pokonać wyznaczoną na płycie trasę własnymi pojazdami. Celem takiej jazdy była chęć sprawdzenia jak w warunkach ekstremalnych zachowuje się ich pojazd, którym przecież jeżą na co dzień.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymał okolicznościowy dyplom. Jak to zwykle w takich sytuacjach bywa nie obyło się bez zdjęcia grupowego. 😉

Zdjęcie 12  – okolicznościowe zdjęcie uczestników szkolenia.

Mamy nadzieję, że taka forma szkolenia organizowana dla naszych klientów na stałe wpisze się kalendarz ważnych wydarzeń. Niech żałują ci co nie przyjechali 😉

Kategorie

masz pytania?
Czym jest PKK?
Jak wykonać Badania Lekarskie
Czy muszę mieć zdjęcie?
Czy mogę mieć zajęcia on-line?
Czy mogę jeździć własnym autem?
Czy jazdy mogą być w nocy?
A co jeśli przyszedłem z polecenia?